• 6930418488
  • Δευτέρα - Σάββατο: 9:00 - 21:00

Κατασκευή ιστοσελίδας ιατρείου

PHP, CSS3, Font Awesome, Google Analytics, Google Font API, Google Fonts, HTML5, Joomla, SSL

Κατασκευή eshop Christina's Sales

JavaScript, PHP, Bootstrap, CSS3, e-commerce, Font Awesome, Google Analytics, Google Font API, Google Fonts, HTML5, Joomla, jQuery, jQuery Migrate, Modernizr, Mootools, SSL, Virtuemart

Κατασκευή ιστοσελίδας κομμωτηρίου

PHP, Bootstrap, CSS3, Google Analytics, Google Font API, Google Fonts, HTML5, Joomla, jQuery, SSL

Κατασκευή ιστοσελίδας ξενοδοχείου

JavaScript, PHP, Booking & Reservations , Bootstrap, CSS3, Font Awesome, Google Analytics, Google Font API, Google Fonts, HTML5, Joomla, jQuery, Mootools, SSL

Joomla migration ιστοσελίδας plytra.gr

JavaScript, PHP, Bootstrap, CSS3, HTML5, Joomla, jQuery, SSL

Κατασκευή ιστοσελίδας ενοικιαζομένων διαμερίσμάτων

JavaScript, PHP, Bootstrap, CSS3, Google Font API, Joomla, jQuery, jQuery Migrate, Modernizr, Mootools, SSL

Κατασκευή eshop Βιβλιοπωλείου

JavaScript, PHP, Bootstrap, CSS3, e-commerce, Google Analytics, HTML5, Joomla, jQuery, SSL, Virtuemart

Κατασκευή eshop με είδη κομμωτηρίου

JavaScript, PHP, Bootstrap, CSS3, e-commerce, Google Analytics, Google Fonts, HTML5, Joomla, jQuery, jQuery Migrate, Mootools, SSL, Virtuemart

Κατασκευή ηλεκτρονικού καταστήματος Baby Eshop

PHP, Bootstrap, CSS3, e-commerce, Google Analytics, Google Font API, HTML5, Joomla, jQuery, Virtuemart

Κατασκευή ιστοσελίδας ξεναγού

Bootstrap, CSS3, Font Awesome, Google Analytics, Google Font API, HTML5, jQuery

Ζητείστε προσφορά